Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών καθορισμού οδικού χάρτη για την σύσταση και λειτουργία αναπτυξιακής εταιρίας στην ΠΔΕ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ