Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (BIOSIS)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου BIOSIS (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο τη διοργάνωση ημερίδας στο Δ. Λεχαινών.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 19 Νοεμβρίου 2007 σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος Λεχαινών. Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει την δημιουργία και εκτύπωση έγχρωμης αφίσας Α3 (100 τεμ.), προσκλήσεων (200 τεμ.), ηχητική και τεχνική κάλυψη της ημερίδας, καθώς επίσης και παροχή catering (καφές, γλυκά) για περίπου 100 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 9 Νοεμβρίου 2007, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 69-71, υπόψη κου Τζομάκα, ή ηλεκτρονικά στο email: ctzomakas@ptapde.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465811