Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – FOCUSMED

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου FO.CU.S.MED (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA , Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο τη δημιουργία μιας μοναδικής πλατφόρμας πληροφορικής που έχει σκοπό να παρέχει το διπλό στόχο της ιστοσελίδας και πληροφορικού μέσου με οθόνη αφής που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φάσης προώθησης του σχεδίου.

Η πλατφόρμα θα είναι πολλαπλής γλώσσας (ιταλική, ελληνική , αγγλική) και θα στηρίξει όλα τα πολυμέσα που θα πραγματοποιηθούν από το έργο (φωτογραφικό υλικό , τηλεοπτικό υλικό ,επεξεργασμένα κείμενα , ηλεκτρονικές μορφές του έντυπου υλικού κ.λπ. ). Επιπλέον θα παρουσιάσει όλους τους συνεργάτες του σχεδίου μέσω ειδικά αφιερωμένων εντύπων καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επίσημων ιστοσελίδων των συνεργατών.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να περατωθεί στο μέγιστο χρόνο 3 μηνών από την αρχή της δραστηριότητας , ενώ για τους επόμενους 5 μήνες θα πρέπει να παρασχεθεί τεχνική συντήρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2007, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 69-71, υπόψη κου Σ. Μίχου ή ηλεκτρονικά στο email: smichos@ptapde.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465810.