Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – FOCUSMED

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ,ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου FO.CU.S.MED (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA , Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο την πραγματοποίηση ενός φωτο-βίντεο reportage.

Ειδικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ενός reportage ψηφιακής φωτογραφίας (φωτογραφική συλλογή 50 τουλάχιστον φωτογραφιών 600 dpi 20×30 εκατοστών) κι ενός βίντεο (μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών με speakage στα ελληνικά και υπότιτλους στα ιταλικά ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 30 Οκτωβρίου 2007 , στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 69-71, υπόψη κου Σ . Μίχου ή ηλεκτρονικά στο email: smichos@ptapde.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465810.