Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (WETMUST)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο εδρεύει στην Πάτρα, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B ARCHIMED έργου «WETMUST», για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό περίπου 4.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2008 έως 30/04/2008 (διάρκεια 4 μηνών) που λήγει και το έργο.

Το έργο του αναδόχου θα αφορά στη Διοικητική/Γραμματειακή και Λογιστική Υποστήριξη του έργου στα πλαίσια της παράτασης που δόθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WETMUST / INTERREG III B ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.wetmust.archimed.gr.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ταχυδρομικώς με την ένδειξη «για το έργο WETMUST / INTERREG III B ARCHIMED» ή να τις παραδώσουν δια χειρός έως τις 26 – 12 – 2007 στη Γραμματεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δωθούν στο τηλέφωνο 2610-465800.