Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου BIOSIS (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο τη διοργάνωση ημερίδας στην Πάτρα.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 στην Πάτρα, σε χώρο που θα προτείνει ο Ανάδοχος του έργου. Η προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει την φιλοξενία 100 περίπου ατόμων σε κλιματιζόμενη αίθουσα, την ηχητική και τεχνική κάλυψη της ημερίδας, την παροχή γεύματος για περίπου 100 άτομα καθώς επίσης και τη δημιουργία και εκτύπωση έγχρωμης αφίσας Α3 (100 τεμ.) και προσκλήσεων (200 τεμ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 69-71, υπόψη κου Τζομάκα, ή ηλεκτρονικά στο email: ctzomakas@ptapde.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465811.