Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπηρεσίες διάδοσης του Έργου CHERPLAN – “Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management” / South East Europe.

Ο διαγωνισμός αφορά στην ενημέρωση/εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Έργου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το Έργο, ανακοινώσεις, δυνατότητα αναρτήσεων υλικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης των εταίρων του Έργου, δημόσιο βήμα, συνδέσμους, στήριξη όλων των πολυμέσων που θα πραγματοποιηθούν από το έργο (φωτογραφικό υλικό, τηλεοπτικό υλικό, επεξεργασμένα κείμενα, ηλεκτρονικές μορφές του έντυπου υλικού, αποτελέσματα κ.λ.π.).

Επιπλέον, να παρουσιάζει όλους τους συνεργάτες του Έργου μέσω ειδικά αφιερωμένων εντύπων καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επίσημων ιστοσελίδων όλων των συνεργατών με υπέρ-συνδέσμους συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του SEE κ.λ.π.

Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Τρίτη, 18-09-2012, ώρα 15:00 μ.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.