Πρόσκληση στη 2η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group) του έργου CREADIS3

Η 2η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου CREADIS3 θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 23/02/2018 – στη μικρή αίθουσα (ισόγειο) Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας, Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο, στoν Πύργο Ηλείας και ώρα 11:00 – 13:00.

Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα επισυνάπτονται στον ακόλουθο σύνδεσμο

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο συνημμένο
έντυπο συμμετοχής