Πρόταση για Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας στην ΠΔΕ

 

Διαβάστε εδώ την συνοπτική αναφορά.

Κατεβάστε το συνοπτικό έντυπο υποβολής προτάσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων προς την Περιφέρεια λήγει τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2005. Πληροφορίες κα Δήμητρα Κομνηνάκη, τηλ. 2610 465836.