Πρoκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή της υπό σύσταση Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση