Σεμινάριο

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Δυτικής Φινλανδίας/Συμμαχία της Δυτικής Φινλανδίας, διοργανώνει Σεμινάριο με τίτλο “Ηλεκτρική Ενέργεια και Θερμότητα της Βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία”με σκοπό τη μελλοντική ενεργειακή πολιτική  βασιζόμενη στη συνεργασία μεταξύ Έρευνας, Κέντρων τεχνολογίας και Παραγωγών Ενέργειας – νέα τεχνολογία και βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί
τον Οκτώβριο του 2006 στις Βρυξέλλες και θα λάβει μέρος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων προσανατολισμένων προς τη βιομάζα εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας καθώς και επιστήμονες και βιομηχανικοί αντιπροσώποι.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια:  3 Οκτωβρίου 2006

Ημερήσια Διάταξη

Επικοινωνία 

Σύνδεσμος