Συγκομιδή της Δασικής Βιομάζας στη Νότια Ευρώπης

Το Εθνικό Κέντρο των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας (CENER) διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Συγκομιδή της Δασικής Βιομάζας στη Νότια Ευρώπης” BIOSOUTH ’07

Τόπος διεξαγωγής: Παμπλόνα, Ναβάρα (Ισπανία)

Ημ/νια: 24-25 Ιανουαρίου 2007