Συνάντηση εργασίας: Ημέρα Υγείας

Η Περιφέρεια του Βένετο μαζί με τη Γραμματεία ERRIN σας προσκαλέσει στη συνάντηση εργασίας ERRIN με θέμα την Υγεία στις 15 Φεβρουαρίου.

Τόπος διεξαγωγής: Rue de l’Industrie 22 (Βρυξέλλες)

Καταληκτική: Ημ/νια 9/2/2007

Επικοινωνία

REPLY FORM .doc

info day HEALTHDRAFT AGENDA.doc

Health MarketPlace Profile 1502071.doc