Συνέδριο για τα απόβλητα

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, κ. Σταύρος Δήμας και οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ισπανίας και του Βελγίου θα παραστούν στο διεθνές συνέδριο με θέμα τη ρύθμιση της πρόληψης αποβλήτων. Ο Οργανισμός Πόλεων και Περιφερειών για ανακύκλωση, το Βελγικό Ινστιτούτο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και το Ινστιτούτο για την αειφόρο Ανάπτυξη σε συνεργασία με τους φορείς CEMR, EEB, RREUSE και WRAP διοργανώνουν Συνέδριο για τα απόβλητα το οποίο θα λάβει χώρα τον Ιούνιο 2006 στις Βρυξέλλες.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια:  19-20η Ιουνίου 2006

Ιστοσελίδα 
Πρόγραμμα 
Περισσότερες πληροφορίες/ επικοινωνία