Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ανανεώσιμης Ενεργειακής Πολιτικής 2007

Στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, ο Επίτροπος για την Ενέργεια Andris Piebalgs, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας,
ο Γερμανικός Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος Sigmar Gabriel καθώς και Ευρωβουλευτές και υψηλού επιπέδου αντιπρόσωποι της Ενεργειακής Βιομηχανίας θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την Ασφάλεια Ανεφοδιασμού, την Προστασία του περιβάλλοντος, την Ανταγωνιστικότητα, τη Στρατηγική Ενεργειακής Αναθεώρησης της ΕΕ αλλά και τη σφαιρική προοπτική για τις Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας.

Τόπος διεξαγωγής: Flagey Convention Centre (Bρυξέλλες)

Ημ/νια: 29-31 Ιανουαρίου 2007

Πληροφορίες 

Εγγραφές

Ημερ/σια Διάταξη