Συνέδριο με θέμα την Απασχόληση

Η τοπική αντιπροσωπεία για την προώθηση της οικονομίας και την απασχόληση της πόλης της Gijon της Ισπανίας, διοργανώνει συνέδριο με θέμα “Αξιολόγηση της Επίδρασης των Τοπικών Πολιτικών Απασχόλησης”.

Τόπος Διεξαγωγής: Βρυξέλλες

Ημερομηνία: 14 Μαρτίου 2005

Πληροφορίες: Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Asturia, Τηλ.: +32 2 223 02 14

Το πρόγραμμα του συνεδρίου