Συνέδριο

ECSM’08 – Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Διοίκηση Επεξεργασμένων Λυμάτων

Ημερομηνία 4-5 Σεπτεμβρίου 2008

Τόπος Liège, Βέλγιο

Πληροφορίες