Συνέδριο: 8 τρόποι να αλλάξουμε τον κόσμο μας

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και των Περιφερειών (CEMR), σε συνεργασία με την Εθνική Ένωση των Πορτογαλικών Δήμων (ANMP), διοργανώνει Συνέδριο σχετικά με τη συμβολή της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης στην εξάλειψη της φτώχειας. Το Συνέδριο θα εστιάσει στη συμβολή των Ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στο επίτευγμα του UN’s Millennium Development Goals (MDGs)

Τόπος διεξαγωγής: Λισσαβώνα, Πορτογαλία

Ημ/νια:  12-13 Οκτωβρίου 2006

Ημερήσια Διάταξη 

Πληροφορίες