Συνέδριο ‘Urban action’

Το γερμανo-αυστριακό δίκτυο URBAN, σε συνεργασία με τις πόλεις του Graz και Maribor και με την υποστήριξη του προγράμματος URBACT, οργανώνει Ευρωπαϊκή διάσκεψη πόλεων με τίτλο ‘Urban action: From vision to action’ τον Μάρτιο του 2006. Το συνέδριο θα αφιερωθεί στις προετοιμασίες για τις αστικές ενέργειες στη νέα περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων 2007-13. Η Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική Danuta Hübner, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Αυστριακής προεδρίας της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς και εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν τις προοπτικές των μελλοντικών αστικών ενεργειών.

Τόπος διεξαγωγής: Graz, Αυστρία και Maribor, Σλοβενία

Ημερομηνία: 30-31η Μαρτίου 2006 (προθεσμία 15/3)

Για περισσότερες πληροφορίες, ημερήσια διάταξη & εγγραφή:
Ιστοσελίδα συνεδρίου