Συνδιάσκεψη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ημερομηνία : 11 Φεβ 2008-13 Φεβ 2008

Τόπος : Σλοβενία

URL