Το βραβείο Προστασίας Δεδομένων στην Αυστρία

Στα πλαίσια του έργου e-PRODAT η Αυστριακή κυβέρνηση και ειδικότερα η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Αυστρίας βραβεύτηκαν με το βραβείο Βέλτιστων Πρακτικών Προστασίας Δεδομένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.