Το Οικολογικό Βαρόμετρο της Ανδαλουσίας

Με σκοπό την ανταλλαγή μεθόδων και εμπειριών, το Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ανδαλουσίας προσπαθεί να εντοπίσει άλλες Ευρωπαικές Περιφέρειες που ίσως να αναπτύσσουν παρόμοιες δράσεις στο Οικολογικό Βαρόμετρο της Ανδαλουσίας. Πρόκειται για μια αναζήτηση στις στάσεις και στις συμπεριφορές που έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες :

Επικοινωνία : Ricardo de Castro (Chief in charge of the Social Communication’s Department)

Mail to : Castro

Ιστοσελίδα