Το e-PRODAT στην Αμερική!

Το έργο e-PRODAT και συγκεκριμένα η αναφορά στην Προστασία Δεδομένων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Πόλεις παρουσιάστηκαν στην 39η συνάντηση της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για Προστασία Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών, πού έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. στις 6 και 7 Απριλίου.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου (στα αγγλικά).