Τρίτο Διεθνές Φόρουμ στα Συστήματα για την Περιβαλλοντική Επαλήθευση Απόδοσης

Τόπος : Παρίσι, Γαλλία

Ημερομηνία : 28 Νοεμβρίου 2007

Πληροφορίες