3ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου για τον Τουρισμό

Η Περιφέρεια Västra Götaland σας καλωσορίζει στο 3ο ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου για τον Τουρισμό (ECTN)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ – Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.

Τόπος διεξαγωγής: Göteborg (Σουηδία)

Ημ/νια: 22-24 Νομεβρίου 2006

Πληροφορίες/Εγγραφές

ECTN