4ο Συνέδριο Χρηματοδότησης των Δήμων και των Τοπικών Αρχών

Το 4ο συνέδριο Χρηματοδότησης των Υποδομών των Δήμων και των Τοπικών Αρχών, εστιάζει στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τόπος διεξαγωγής: Hyatt Regency (Κων/πολη)

Ημ/νια: 13-14 Φεβρουαρίου 2007

Εγγραφές

Πρόγραμμα