Φόρουμ νεαρών επιχειρηματιών

Το Eυρωπαϊκό φόρουμ νεαρών επιχειρηματιών θα πραγματοποιηθεί τον Μάιος στην πόλη Gijón, της Ισπανίας. Τα κύρια θέματα της διάσκεψης θα είναι η οικοδόμηση μιας νέας Ευρώπης, η προώθηση του επιχειρηματικού…

Continue ReadingΦόρουμ νεαρών επιχειρηματιών

Δημόσια Υγεία- Ιταλία

Η επαρχία του Ρόβιγκο θα επιθυμούσε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα στα πλαίσια της κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) υπό τον στόχο 1. Περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνήστε με:κα. Antonella…

Continue ReadingΔημόσια Υγεία- Ιταλία

Περιφέρειες και Βιώσιμες μορφές ενέργειας

Το γραφείο της Eυρωπαϊκής περιφέρειας του Tyrol - South Tyrol - Trentino στις Βρυξέλλες (με τη συμμετοχή των περιφερειακών γραφείων της Αλσατίας, Ναβάρρα και Rhône-Alpes) οργανώνει σεμινάριο με τίτλο "Role…

Continue ReadingΠεριφέρειες και Βιώσιμες μορφές ενέργειας

Socrates-Comenius (Πολωνία)

Nηπιαγωγείο από την περιοχή Malopolska, στην Πολωνία διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας (με άλλα νηπιαγωγεία) σε πρόγραμμα Socrates Comenius, με τίτλο "Η φύση είναι η έμπνευση για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των…

Continue ReadingSocrates-Comenius (Πολωνία)

Αναγέννηση Αστικών Περιοχών

Η Greater London Enterprise (GLE), επιχείρηση οικονομικής ανάπτυξης του Λονδίνου, επιθυμεί να συμπεριλάβει περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις σε δίκτυο που εστιάζει στην αναγέννηση των στερημένων αστικών περιοχών. Η GLE είναι η…

Continue ReadingΑναγέννηση Αστικών Περιοχών

Leonardo da Vinci Mobility (Πολωνία)

Το γραφείο εργασίας του Tychy, στη Σιλεσία της Πολωνίας διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας σε πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo Da Vinci, που θα αφορά τους ανέργους (πιθανοί συνεργάτες: παρόμοιες δημόσιες οργανώσεις ή…

Continue ReadingLeonardo da Vinci Mobility (Πολωνία)

Socrates-Comenius (Ιταλία)

Η περιοχή της Umbria στην Ιταλία, διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας στο Socrates- Comenius πρόγραμμα "Reading & Doing", ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που εστιάζει στην γλώσσα της Γεωγραφίας, Ιστορίας, Επιστήμης, Τέχνης, Μουσικής…

Continue ReadingSocrates-Comenius (Ιταλία)

Comenius (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το Joseph Leckie Community Technology College and η Ακαδημία Learn Play, κοινοτικός προμηθευτής της δραστηριοτήτων εκμάθησης με έδρα την Περιφέρεια West Midlands διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας σε πρόγραμμα Comenius, που…

Continue ReadingComenius (Ηνωμένο Βασίλειο)

Περιβαλλοντικά Φιλικές Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διάσκεψη "Περιβαλλοντικά φιλικές δημόσιες συμβάσεις: Πώς να μετατρέψετε την πολιτική σε πρακτική " θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2006 στο Γκραζ της Αυστρίας. Το υψηλού επιπέδου αυτό γεγονός οργανώνεται…

Continue ReadingΠεριβαλλοντικά Φιλικές Δημόσιες Συμβάσεις