Δελτίο Τύπου Προγράμματος RAPIDE

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 3ο Συνέδριο Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προώθησης της Καινοτομίας RAPIDE, στην πόλη Μπαθ της Μεγάλης Βρετανίας . Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε με επιτυχία…

Continue ReadingΔελτίο Τύπου Προγράμματος RAPIDE

Πρόσκληση Εκδἠλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την σύνταξη Πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια του έργου «ΧΥΤΑ…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδἠλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την σύνταξη Πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια του έργου «ΧΥΤΑ…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιά

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006. Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 1157 / 11.2.2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC  , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1156 /11-02-2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος