Το ΠΤΑ-ΠΔΕ υλοποιεί διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων στο πλαίσιο της στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου (Τεχνητή Λίμνη Αστερίου).

Περιγραφή

Στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της ιδιαίτερης σημασίας παραλίμνιας περιοχής του φράγματος Πείρου-Παραπείρου και η σύνδεση αυτής με τις όμορες Τοπικές Κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού της τοπίου και την αξιοποίηση του έργου που είναι υπό κατασκευή, το οποίο εκτός από τα γνωστά οφέλη του (της επίλυσης του σοβαρού προβλήματος της ύδρευσης της Πάτρας, της ΒΙ.ΠΕ. και των οικισμών της ΒΔ Αχαΐας) μπορεί να συντελέσει επιπλέον στην ανάδειξη της ευρύτερης ενδοχώρας των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας και στην τόνωση της μειονεκτικής τοπικής οικονομίας αποτελώντας κίνητρο για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με αρκετές δραστηριότητες πάνω και γύρω από τη λίμνη, δεδομένων και των καλών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.


Ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ιδεών για την στρατηγική χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου (Τεχνητή Λίμνη Αστερίου). Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

Στα ακόλουθα Links υπάρχουν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Φάκελος Διαγωνισμού (σύντομος)

Φάκελος Διαγωνισμού πλήρης (εκτός ΜΠΕ)

ΜΠΕ Πείρου Παραπείρου