Αναζήτηση Εταίρου: Intelligent Energy 2006

Η Ένωση των Ιταλικών Επαρχιών και η Ένωση TECLA (Ένωση των Επαρχιών και των Δήμων από την Ιταλία) εκπονούν δύο προτάσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια του Intelligent Energy Ευρώπη 2006.

Καταληκτική ημ/νία: 31 Οκτωβρίου 2006

EIE partner search – Tecla

EIE Partner Search – UPI

Πληροφορίες