Διαπεριφερειακó Συνέδριο

Ο κ. Jean-Jack QUEYRANNE, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Rhône-Alpes (Γαλλία), σας προσκαλεί στη Διαπεριφερειακό Συνέδριο με τίτλο “Περιφέρειες και Πολιτιστική Ποικιλομορφία: μια Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Δυναμική” που θα λάβει χώρα στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου στη Λυών. Η Διαπεριφερειακή αυτή Συνεδρίαση θα είναι μια ευκαιρία να καθοριστούν νέες στρατηγικές συνεργασίας μέσω του Πολιτισμού, δίνοντας ζωή στο ιδανικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνοψίζεται από το ρητό “Ενωμένοι στην ποικιλομορφία”.

Τόπος διεξαγωγής: Λυών, Γαλλία

Ημ/νια:  28-29 Σεπτεμβρίου 2006

Ημερήσια Διάταξη

Φόρμα Εγγραφής

Πληροφορίες