Τελική εκδήλωση του έργου RURAL SMEs

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 διοργανώνεται διαδικτυακά η τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου RURAL SMEs στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο RURAL SMEs χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG EUROPE, και συμμετέχουν σε αυτό επτά (7) χώρες της Ε.Ε.

Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές των συμμετεχουσών περιφερειών.

H ατζέντα της εκδήλωσης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο Agenda_Final.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό. Οι εγγραφές γίνονται μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας 15/3/2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο: RURAL SMEs Final Conference 19th March 2021.