ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EGOV_INNO/ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

(καταληκτική ημερομηνία 22-10-2020 και ώρα 15:00)

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την  ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EGOV_INNO του Προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

Στην εκδήλωση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες να υποβάλουν το επιχειρηματικό τους πλάνο μέσα από την πλατφόρμα του έργου και να λάβουν σχόλια και συμβουλές από εμπειρογνώμονες του επιχειρηματικού αλλά και του ακαδημαϊκού τομέα.

Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να επαληθεύσει το επιχειρηματικό του πλάνο πριν προχωρήσει στην υποβολή αυτού σε κάποιο φορέα ή πρόγραμμα χρηματοδότησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το πλάνο αυτό στην πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EGOV_INNO και η οποία βρίσκεται στη διαδυκτιακή πύλη www.egovinno.rdfrwg.gr, και συγκεκριμένα επιλέγοντας από το μενού την «Εργαλειοθήκη» και μετά τον «Οδηγό Επιχειρηματικού Σχεδίου».

Στην πλατφόρμα αυτή μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας οκτώ (8) βημάτων ο ενδιαφερόμενος καθοδηγείται από την εφαρμογή να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Στο τέλος δίνεται η δυνατότητα παραγωγής ενός «Pdf» αρχείου το οποίο και πρέπει να το αποθηκεύσει και να το υποβάλλει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ptapde@ptapde.gr με θέμα του μηνύματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EGOV_INNO».

Στην ίδια πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα για παρακολούθηση συγκεκριμένων «μικρο-μαθημάτων» σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του αρχικού επιχειρηματικού πλάνου (βλ. μενού «Μαθήματα» στην «Εργαλειοθήκη» της πλατφόρμας του έργου).

Η προθεσμία της υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων είναι η 22η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00 και η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά μέσω αποστολής του pdf αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ptapde@ptapde.gr. Επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο και χωρίς χρήση του ανωτέρω εργαλείου δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 μέσω του διαδικτύου. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους εντός πενταλέπτου και στη συνέχεια θα δεχτούν τα σχόλια και τις συμβουλές της κριτικής επιτροπής.

Την ίδια ημέρα και σε επόμενη συνεδρία οι συμμετέχοντες και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας και άλλων τοπικών φορέων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την στήριξη επιχειρηματικών ιδεών.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκδήλωσης και το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.ptapde.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου EGOV_INNO (www.interregegovinno.eu).

Το έργο EGOV_INNO έχει ως συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, ενώ από την Δυτική Ελλάδα συμμετέχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», και από την πλευρά της Ιταλίας συμμετέχουν η Περιφέρεια της Απουλίας και η αναπτυξιακή εταιρία INNOVAPUGLIA.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης από περιφερειακές αρχές και περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς για την υποστήριξη και το συντονισμό του περιφερειακού δυναμικού έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2613613651 και 2613613670 (κ. Τζομάκας και κ. Παπαχριστόπουλος) ή στο email gpapantonis@ptapde.gr (κ. Παπαντώνης).