3ος Διαγωνισμός Καλών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Μαδρίτης ανακοινώνει τον τρίτο διαγωνισμό για βράβευση Ορθών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων από Δημόσιες Αρχές. Η λήξη του διαγωνισμού είναι στις 5 Οκτωβρίου 2006. Διαβάστε το…

Continue Reading3ος Διαγωνισμός Καλών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων

Το e-PRODAT στην Αμερική!

Το έργο e-PRODAT και συγκεκριμένα η αναφορά στην Προστασία Δεδομένων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Πόλεις παρουσιάστηκαν στην 39η συνάντηση της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για Προστασία Δεδομένων…

Continue ReadingΤο e-PRODAT στην Αμερική!

H 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου FILES

Στα πλαίσια του έργου FILES πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ελλάδα στις 10 και 11 Απριλίου η 1η Συνάντηση Εργασίας των εταίρων του έργου. Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου. Η ατζέντα της…

Continue ReadingH 1η Συνάντηση Εργασίας του έργου FILES

H 3η Συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην Μπολόνια

Στα πλαίσια του Έργου e-PRODAT πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2006 η τρίτη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Μπολόνια (Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, Ιταλία). Στη συνάντηση της Μπολόνια, η Επιτροπή Παρακολούθησης του…

Continue ReadingH 3η Συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην Μπολόνια

Το βραβείο Προστασίας Δεδομένων στην Αυστρία

Στα πλαίσια του έργου e-PRODAT η Αυστριακή κυβέρνηση και ειδικότερα η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Αυστρίας βραβεύτηκαν με το βραβείο Βέλτιστων Πρακτικών Προστασίας Δεδομένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες. Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.

Continue ReadingΤο βραβείο Προστασίας Δεδομένων στην Αυστρία

Συμμετοχή του ΠΤΑ-ΠΔΕ στο έργο FILES του ΕΚΤ – ?ρθρο 6

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο πρόσφατα εγκεκριμένο έργο FILES του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (?ρθρο 6 - Καινοτόμα Μέτρα). Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.

Continue ReadingΣυμμετοχή του ΠΤΑ-ΠΔΕ στο έργο FILES του ΕΚΤ – ?ρθρο 6

Η 2η συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην l’Aquila

Στα πλαίσια του Έργου e-PRODAT, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός διαδικτυακού παρατηρητηρίου βέλτιστων πρακτικών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προστασίας δεδομένων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του…

Continue ReadingΗ 2η συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην l’Aquila

Ερωτηματολόγιο Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Ομάδα Εργασίας του διεθνούς έργου e-PRODAT, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη και διάχυση ορθών πρακτικών στην Προστασία Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, ανέπτυξε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα…

Continue ReadingΕρωτηματολόγιο Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βραβείο για Καλές Πρακτικές σε Προστασία Δεδομένων

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Μαδρίτης ανακοινώνει το δεύτερο διαγωνισμό για βράβευση Ορθών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων από Δημόσιες Αρχές. Η λήξη του διαγωνισμού είναι στις 19 Σεπτεμβρίου 2005. Διαβάστε…

Continue ReadingΒραβείο για Καλές Πρακτικές σε Προστασία Δεδομένων