Το ΠΤΑ-ΠΔΕ υλοποιεί διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων στο πλαίσιο της στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας.

Ο στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της αξιόλογης παραλίμνιας περιοχής της Τριχωνίδας και η σύνδεση αυτής με τις όμορες Τοπικές Κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού της τοπίου, η οποία μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη της ευρύτερης ενδοχώρας των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Δεδομένων του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της λίμνης και των καλών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, η σχεδιαστική προσέγγιση θα έχει τουριστικό προσανατολισμό ήπιων μορφών, με ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων πάνω και γύρω από τη λίμνη.

Στο πλαίσιο της μελέτης, θα πρέπει να προταθούν χωροταξικά ή/και αρχιτεκτονικά εργαλεία και κανόνες, εστιάζοντας στην οργάνωση του χώρου με κατανομή των χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον, τις υφιστάμενες και μελλοντικές υποδομές και τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Ο ζητούμενος σχεδιασμός θα πρέπει να είναι πρωτότυπος και να διευκολύνει τόσο την ομαλή ροή των επισκεπτών στην περιοχή μελέτης, όσο και την προσβασιμότητά τους, ιδιαίτερα σε τοποθεσίες στάσης που έχουν δυνατότητα να προσφέρουν στον επισκέπτη θέα στη λίμνη ή άλλη αναψυχή. Επιπλέον, θα προταθούν χρήσεις και δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της λίμνης της Τριχωνίδας, ως ένας νέος φυσιολατρικός- τουριστικός προορισμός με υπερτοπικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής αναδεικνύοντάς τα με ενδιαφέρουσες περιπατητικές διαδρομές. Πιο αναλυτική αναφορά για το στόχο και το αντικείμενο του Διαγωνισμού γίνεται στην Προκήρυξη.

Η πλήρης προκήρυξη και τα αρχεία του φακέλου είναι διαθέσιμα στο δεξιό μέρος της παρούσας ιστοσελίδας.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2019.

NΕΑ: Ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ιδεών για την στρατηγική χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας. Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.