Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθ 755/1-4-2015 Προκήρυξης

Στο συνημμένο αρχείο παρέχονται συγκεντρωτικές διευκρινίσεις επί των γραπτών ερωτημάτων που τέθηκαν στο ΠΤΑ-ΠΔΕ και αφορούν στην προκήρυξη 755/1-4-2015 του έργου EPA.

Continue ReadingΔιευκρινίσεις επί της υπ. αριθ 755/1-4-2015 Προκήρυξης

Προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών του έργου EPA (GR-IT)

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 755 προκήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EPA (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013), δράση 4.1.…

Continue ReadingΠροκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών του έργου EPA (GR-IT)

Προσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων της ΠΔΕ στο ΠΤΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπασή τους στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης…

Continue ReadingΠροσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων της ΠΔΕ στο ΠΤΑ

Προμήθεια server για τις ανάγκες του έργου BIG (Greece-Italy)

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός server-διακομιστή αξίας έως 3.720 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BIG του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Δείτε εδώ τις…

Continue ReadingΠρομήθεια server για τις ανάγκες του έργου BIG (Greece-Italy)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού καθαριότητας του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 489 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την καθαριότητα του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΠΤΑ/ΠΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16-3-2015. Κατεβάστε στο…

Continue ReadingΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού καθαριότητας του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων των ΣΜΕ 4, 5 και 8 έτους 2014

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των κωδικών 117, 118, 119 και 122 των ΣΜΕ 4, 5 και 8 έτους 2014 για τις συνάψεις σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών…

Continue ReadingΑνάρτηση οριστικών πινάκων των ΣΜΕ 4, 5 και 8 έτους 2014

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου BIG

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 285 /05-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΨΟΡΕΒ-Ζ6Ε) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BIG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, ενημερώνονται…

Continue ReadingΥπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου BIG

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου BIG

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 285 /05-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΨΟΡΕΒ-Ζ6Ε) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BIG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, ενημερώνονται…

Continue ReadingΥπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου BIG

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου FOODING

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 286/ 05-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΠ1ΟΡΕΒ-30Π) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου FOODING Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, ενημερώνονται…

Continue ReadingΥπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου FOODING

Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου GIFT

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 284 /05-02-2015 (ΑΔΑ: 64Π4ΟΡΕΒ-Φ37) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GIFT Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, ενημερώνονται…

Continue ReadingΥπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου GIFT