Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο GIFT 2.0

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1662 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του έργου GIFT 2.0 / Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως την 31-7-2015 στα γραφεία…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο GIFT 2.0

Διευκρινήσεις επί της αρ. 1603 προκήρυξης του έργου GIFT 2.0

Εκ παραδρομής στη σελίδα 43 της υπ. αριθ. 1603/6-7-2015 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής, Διάχυσης & Οργάνωσης Εκδηλώσεων» στα πλαίσια του έργου «GIFT 2.0: “Greece – Italy…

Continue ReadingΔιευκρινήσεις επί της αρ. 1603 προκήρυξης του έργου GIFT 2.0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου ICE

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1597 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη δημιουργία ιστοτόπου/ιστοσελίδας και ανάπτυξη σταθμού πληροφόρησης (infokiosk) του έργου ICE / Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου ICE

Προκήρυξη υπηρεσιών του έργου GIFT 2.0

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1603 Απόφαση Προκήρυξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου GIFT 2.0 του προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013.…

Continue ReadingΠροκήρυξη υπηρεσιών του έργου GIFT 2.0

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΤΑ-ΠΔΕ για αποσπάσεις υπαλλήλων που κατέχουν οργανική θέση στην Π.Δ.Ε. Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

Continue ReadingΠρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου ICE (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ανακοινώνει την υπ. αριθ. 1260 προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προβολής και διάχυσης του έργου ICE (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013). Κατεβάστε εδώ…

Continue ReadingΑνακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου ICE (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013)

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου BIG (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την υπ. αριθ. 1259 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προβολής και διάχυσης του έργου BIG (Ελλάδα-Ιταλία…

Continue ReadingΑνακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού του έργου BIG (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013)

Ανακοίνωση πρoκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου EPA

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 1130/19-5-2015 προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου EPA για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών των πακέτων εργασίας 2,3 και 5. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η…

Continue ReadingΑνακοίνωση πρoκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου EPA