Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπηρεσίες διάδοσης…

Continue ReadingΠρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπηρεσίες διάδοσης…

Continue ReadingΠρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου PRoMPt

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης καταστροφικών…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου PRoMPt

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 2450 / 28-5-2010 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υ-λοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 802/22.02.2010 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ESF6CIA

«Κεφαλαιοποίηση Καινοτόμων Προσεγγίσεων προς την Κατεύθυνση Διαχείρισης των Δημογραφικών Προκλήσεων» Πολυχώρος “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, Ακτή Δυμαίων 84 - ΠάτραΗ πρόσκληση εδώ: Το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ:

Continue ReadingΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ESF6CIA

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ.9148/18.12.2009  Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 9147/  18.12.2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απασχόληση στο Εξωτερικό

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Brave New Work, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει διαμορφωθεί δικτυακός τόπος στον οποίο αναρτούνται καθημερινά νέες θέσεις…

Continue ReadingΑπασχόληση στο Εξωτερικό

Δελτίο Τύπου

Με επιτυχία εξελίσσεται το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ενηλίκων «BRAVE NEW WORK» όπου συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και στοχεύει στην αποκόμιση θετικών επαγγελματικών εμπειριών με την εργασιακή απασχόληση ατόμων μέσης ηλικίας…

Continue ReadingΔελτίο Τύπου