Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο: «Μελέτη Ενοποίησης σημείων ενδιαφέροντος και ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών».

Περιγραφή

Στόχος της μελέτης είναι η ανάπλαση της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών όπως περιγράφεται στο φάκελο του διαγωνισμού και η ενοποίηση των σημείων αρχιτεκτονικού, ιστορικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάδειξη, αξιοποίηση της περιοχής και την αύξηση του προσβάσιμου δημόσιου χώρου. Η μελετητική κατεύθυνση που θα δοθεί θα πρέπει να διαμορφώσει ένα αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένο περιβάλλον με ποικιλία χρήσεων, δράσεων και εμπειριών, ανοικτές προς το κοινό, αυξάνοντας την εξωστρέφεια.


NEW (26-7-2018): Δημοσίευση διευκρινήσεων σε ερωτήματα που τέθηκαν για το διαγωνισμό του Μουσείου Πατρών.

Δείτε εδώ τα ερωτήματα και τις διευκρινήσεις.

Στα ακόλουθα Links υπάρχουν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σχέδια Φακέλου Φ.-1

Σχέδια Φακέλου Φ.-2

Σχέδια Φακέλου Φ.-3

Σχέδια Φακέλου Φ.-4 (μέρος πρώτο)

Σχέδια Φακέλου Φ.-4 (μέρος δεύτερο)

Σχέδια Φακέλου Φ.-5

Σχέδια Φακέλου Φ.-6

Σχέδια Φακέλου Φ.-7

Σχέδια Φακέλου Φ.-8

ΦΕΚ.1277-Δ-2005, Έγκριση Καθορισμού Οριογραμμών χειμ.Μειλίχου